M.Sc. 1988-1990 Batch

 1. Anita Saini
 2. Anupama Mehra
 3. Bharti Tulsiani
 4. Jasmeet Kohli
 5. Joseph Mathew
 6. Kavita Srivastav
 7. L V N Shastri
 8. Pardeep Kumar
 9. Pragati Kapoor
 10. P Ramasundar
 11. Sonia Narang
 12. Vibha Trehan