M.Sc. 1999-2001 Batch

 1. Ashu
 2. Atiq-ur Rehman
 3. Brijendra Dhaiya
 4. Dolly Bhati
 5. Gopal Tiwari
 6. Naved Ahmed
 7. Nazar Abbas
 8. Rakesh Kumar (rakesh_sam21@yahoo.com)
 9. Sangeeta Chakravarty
 10. Seema Rana
 11. Shachi Garg
 12. Syed Tahir Ali
 13. Tapeshwar Singh
 14. Tasleem Ahmad
 15. Vidya Bhushan