M.Sc. 2001-2003 Batch

 1. Ashish Jain
 2. Heisnam Dinachandra
 3. Laishram Suraj Meetei
 4. Mahfoozul Haque
 5. Moirangthem Rita
 6. Naorem Mohen Singh
 7. Naresh Kumar
 8. Om Narayan
 9. Pankaj Sharma
 10. Payal Kaura
 11. Poonam Rani
 12. Rakesh Malik
 13. Ravi Shankar
 14. Sanju Rani
 15. Sarangthem Dilipkumar
 16. Sushma Singh
 17. Suveda Aarya
 18. Thoudam Sanamatum Mangang
 19. Vikash Tomar
 20. V. V. Bava Narayana