M.Sc. 2006-2008 Batch


Click on the image for full size
(Standing left to right) (Sitting left to right)
 1. Afak Ahmed
 2. Ajay Kumar
 3. Ajit Kumar
 4. Ambuj Bhushan Jaiswal
 5. Asha
 6. Asma Khan
 7. Darkhshan Khan
 8. Devendra Singh
 9. Dhruba Jyoti Basu
 10. G. V. Kanmani
 11. Harkamal
 12. Haroon
 13. Jyoti Kiran
 14. Md. Hasmuddin
 15. Md. Shahzad Khan
 16. Mohd. Imran
 17. Monika Sharma
 18. Navneet Kaur
 19. Nidhi Sharma
 20. Niharika Behera
 21. Nitin Gehloth
 22. Preeti Singh
 23. Pukhrem Jugindro
 24. Raman Kumar Nim
 25. Sana Zafar
 26. Sarita Baghel
 27. Sugandha
 28. Sunny Khan
 29. Sushmita Kaushik
 30. Vikash Kumar Meena
 31. Yumnam Saratchandra