M.Sc. 2010-2012 Batch


Click on the image for full size
 1. Abida Anjum
 2. Aditi Sheel
 3. Ajmal Hussain
 4. Ali Jan Adil
 5. Amir Mushtaq
 6. Ankit Kumar
 7. Azam Khan
 8. Balendra Pratap Singh
 9. Chishant Nimesh
 10. Digvijay Singh
 11. Hadia Akhtar
 12. Imtiyaz Ahmad Bhatt
 13. Manoj Kumar
 14. Mohd Asad Siddiqui
 15. Mohd Qutubuddin
 16. Mohini Singh
 17. Monu Mishra
 18. Muhammed Amir
 19. Neha Pathak
 20. Pinky Singh
 21. Preeti Kaur
 22. Puneet Sharma
 23. Rakesh Dubey
 24. Raseel Rahman
 25. Rashid
 26. Sarita
 27. Savita Singhal
 28. Seema Jabeen
 29. Shubhanjali Pathak
 30. Subir Aslam
 31. Susheel
 32. Vaishali Sharma
 33. Yogesh
 34. Yogesh Jangra