M.Sc. 2012-2014 Batch


Click on the image for full size
(Standing left to right) (Sitting left to right)
 1. Aamir Rashid
 2. Aasim Hussain
 3. Afsana
 4. Ankit
 5. Arsham Jahan
 6. Ashwin Saxena
 7. Atul Sachdeva
 8. Ayaz Ahmad Khan
 9. Brijesh
 10. Ch. Vikar Ahmad
 11. Hemant Kumar Sharma
 12. Jyoti Sharma
 13. Jyoti Singh
 14. Kanchan Saxena
 15. Khurshid Ahmad Reshi
 16. Lalit Kumar
 17. Mirza Saif Alam
 18. Mohd Muzaffar
 19. Mohd Ubaid
 20. Mohd Wasif
 21. Naresh Kumar
 22. Navjyoti Boora
 23. Pratiksha Sharma
 24. Prince Kumar
 25. Priyanka Chillar
 26. Rajeev Dwivedi
 27. Rohib-ur Rehman
 28. Ruqiya Bhat
 29. Saba Mehshar Khan
 30. Safdar Imam
 31. Sajad Ahmad Mir
 32. Shafaq Kazim
 33. Shafi-ul Islam
 34. Shahrukh Salim
 35. Sheeba Shafaq
 36. Shikha Binwal
 37. Shivani Tyagi
 38. Shumail Hussain
 39. Tanvi Kohli
 40. Vineet Kumar Sharma
 41. Ziyad Said Khidir