M.Sc. 2017-2019 Batch


Click on the image for full size
  1. Abdul Vahid
  2. Abhishek Chauhan
  3. Ankush Vats
  4. Arshad Khan
  5. Ashfaq Ahmad V.P.
  6. Ashik P.A.
  7. Ayush Jain
  8. Ayushi Kaushik
  9. Bavneet Kaur
  10. Debanjan Guha Roy
  11. Farida Parveen
  12. Fathima Afra P
  13. Himanshu Kumar
  14. Ilma Khan
  15. Iqbal Mohi-u-din
  16. Kaynat Muzaffar
  17. Mehnaj Afrojah
  18. Mohd Saud Siddiqui
  19. Mohd Shanu
  20. Mubashira K.P.
  21. Mufeeduzzaman
  22. Mukul Kumar
  23. Nandlal Yadav
  24. Nasir Shafi Dar
  25. Prakriti Chauhan
  26. Qaleem
  27. Robin Dahiya
  28. Roohi Perveen
  29. Sachin Bhardwaj
  30. Somya Jain
  31. Suheel Ahmad Malik
  32. Syed Adil Pasha
  33. Syed Taha Zaffar
  34. Vivek Sharma
  35. Yasir Manzoor
  36. Yasir Shafi Mir
  37. Zeeshan Khan