M.Sc. 2017-2019 Batch


Click on the image for full size
 1. Abdul Vahid
 2. Abhishek Chauhan
 3. Ankush Vats
 4. Arshad Khan
 5. Ashfaq Ahmad V.P.
 6. Ashik P.A.
 7. Ayush Jain
 8. Ayushi Kaushik
 9. Bavneet Kaur
 10. Debanjan Guha Roy
 11. Farida Parveen
 12. Fathima Afra P
 13. Himanshu Kumar
 14. Ilma Khan
 15. Iqbal Mohi-u-din
 16. Kaynat Muzaffar
 17. Mehnaj Afrojah
 18. Mohd Saud Siddiqui
 19. Mohd Shanu
 20. Mubashira K.P.
 21. Mufeeduzzaman
 22. Mukul Kumar
 23. Nandlal Yadav
 24. Nasir Shafi Dar
 25. Prakriti Chauhan
 26. Qaleem
 27. Robin Dahiya
 28. Roohi Perveen
 29. Sachin Bhardwaj
 30. Somya Jain
 31. Suheel Ahmad Malik
 32. Syed Adil Pasha
 33. Syed Taha Zaffar
 34. Vivek Sharma
 35. Yasir Manzoor
 36. Yasir Shafi Mir
 37. Zeeshan Khan