M.Sc. 2019-2021 Batch


Click on the image for full size
 1. Aadil Rashid Lone
 2. Abhisek Shah
 3. Ahamadullah Khan
 4. Akram Hossain Sarkar
 5. Anies Ahmed
 6. Ashish Kumar Jha
 7. Bibhash Pau1
 8. Dharmender
 9. Dinkar Singh
 10. Eisha Sharma
 11. Firoz Molla
 12. Habeeba Nasreen
 13. Habibur Rahaman
 14. Heena Ali
 15. Hussain Ahmed Khan
 16. Ibad Ur Rehman
 17. Iffat Nasreen
 18. Jasna P
 19. Jemima Naznin
 20. Karmveer Sharma
 21. M Sridevi
 22. Mohd Hisham
 23. Mohd Mohsin
 24. Nadeem Khan
 25. Nikhil Krishna
 26. Nisaar Ali Khan
 27. Nitesh Yadav
 28. Niyaz Ali
 29. Saba Shahin
 30. Sammi Kamal
 31. Shruti Naithani
 32. Sk Wasia Ahamed
 33. Sna Ashraf
 34. Tasnim Kausar
 35. Tinu Adhikari
 36. Tushar Chauhan
 37. Umar Farooq Dar
 38. Washim Raja